S-TEC VINA CO.

8/8/2018 4:22:29 PM
Booth No.: I06 Dong Van IV Industrial Park, Kim Bang Ward, Ha Nam Province +84 904968380 crownb1016@gmail.com www.S-Tecvina.vn

Project S-Tec Vina is the result of the mix between human and technology in Dong Van IV Industrial Park. S-Tec Vina is the manufacture location of Vietnamese-brand fire equipment.

And we believe that through S-Tec Vina, we can master new technologies, contribute to the development in fire safety and science & technology in Vietnam as well as the world

Sự hòa quyện giữa con người và công nghệ đã tạo nên dự án S- Tec Vina tại khu Công nghiệp Đồng VănIV.DựánS-TecVinasẽlànơisảnxuấtcác trang thiết bị PCCC mang thương hiệu Việt Nam. Và Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua dự án S- Tec Vina chúng ta sẽ làm chủ được công nghệ, góp phần vào sự phátt triển trong lĩnh vực PCCC & CNCH của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Các tin khác

VIDEO CLIPS