MALLCOM (INDIA) LTD.

8/8/2018 4:29:05 PM
Booth No.: J03 Add: EN 12. Sector V, Salt Lake City Kolkata 700091, India +33 4016 1000 safety@mallcom.in www.mallcom.in

Mallcom has installed rice husk based power plant to reduce use of fossil fuel. Prestigious ENCON award 2016 which was conferred to the organisation as recognition. 2016: Gold Award, 2015 : Silver Award.

ROLE OF MALLCOM
For last 3 decades Mallcom is a tested and trusted brand in major parts of Asia like Qatar, Iran, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan & India. For Europe, North & Latin America, Mallcom exports PPE as a trusted and quality private labeler. VALUE SERVICES OF MALLCOM
Starting at 1983, Mallcom always proved itself as a game changer by introducing internationally standardized products, organizing safety awareness seminars, creating social media content & print ads.
FUTURE OF PPE WITH MALLCOM
Proactive technology policy helps Mallcom to implement latest concepts utilising basic sciences in product and process development. Mallcom has always been the fisrt company to introduce new protective gears for emerging requirments.

Company Directory

Mallcom đã lắp đặt nhà máy hạt trấu để giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Giải thưởng ENCON uy tín năm 2016 được trao cho tổ chức như là một sự công nhận. 2016: Giải Vàng, 2015: Giải Bạc.

VAI TRÒ CỦA MALLCOM
Trong 3 thập kỷ qua, Mallcom là thương hiệu được thử nghiệm và đáng tin cậy ở các khu vực chính của Châu Á như Qatar, Iran, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Ấn Độ. Đối với Châu Âu, Bắc Mỹ Latinh, Mallcom xuất khẩu PPE như một nhà cung cấp nhãn hàng đáng tin cậy và chất lượng.
GIÁ TRỊ DỊCH VỤ CỦA MALLCOM
Bắt đầu từ năm 1983, Mallcom luôn tự chứng tỏ mình là một người luôn đổi mới bằng cách giới thiệu các sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức các hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn, tạo ra nội dung truyền thông xã hội và quảng cáo. TƯƠNG LAI CỦA PPE VỚI MALLCOM
Chính sách công nghệ tiên phong giúp Mallcom thực hiện các khái niệm mới nhất sử dụng các khoa học cơ bản trong phát triển sản phẩm và quy trình. Mallcom luôn là công ty đầu tiên giới thiệu các thiết bị bảo vệ mới cho các nhu cầu mới.

Các tin khác

VIDEO CLIPS