TIN TỨC & SỰ KIỆN
THƯ GỬI QUÝ DOANH NGHIỆP
THƯ GỬI QUÝ DOANH NGHIỆP
V/v: Dịch chuyển thời gian tổ chức Triển lãm sang năm 2022 Thời gian: từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 08 năm 2022 (thứ Năm đến thứ Bảy) Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS