VIETNAM SAFETY TECHNOLOGY JSC., (VIETSAFE)

8/8/2018 4:25:04 PM
Booth No.: I06 7th no.169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi +84 24 3793 1355 info@vietsafe.com.vn https://vietsafe.com.vn / https://isafe.com.vn

Vietnam Safety Technology JSC., (Vietsafe) has been established with a mission to ensure total life safety for customers and their property by consulting solution and providing compre- hensive safety equipment, facilities, technology system and integrated for both industrial and commercial projects.

Công ty CP Công nghệ An toàn Việt Nam (VIETSAFE.JSC) là doanh nghiệp được thành lập với sứ mệnh đảm bảo yên tâm và an toàn tuyệt đối cho khách hàng thông qua việc tư vấn cung cấp hệ thống công nghệ an toàn và tích hợp hệ thống một cách toàn diện.

Our core business as below:
+ Design consultant, technical consultant for fire protection system;
+ Supply, installation of fire protection system, other fire and rescue means/accessories;
+ Maintenance of fire protection system;
+ Other technical services such as: agent refilling/recovery, door fan test....

Các ngành nghề kinh doanh chính:
+ Tư vấn thiết kế, tư vấn kỹ thuật hệ thống
PCCC,
+ Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC, các trang thiết bị và phụ kiện PCCC&CNCH
+ Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC
+ Dịch vụ kỹ thuật khác: nạp khí, door fan
test...

 

Các tin khác

VIDEO CLIPS