NK TECH CO., LTD.

8/8/2018 4:31:25 PM
Booth No.: F04 380 Nambu-daero (Wongdong), Osan City, 18145, Korea +82-31-3773311 sales@nkcng.com www.nktech.co.kr

Based on the best technology in the field of land and marine, NK TECH have been supplied clean fire extinguishing systems like as HFC-227ea, HFC-125, HPCO2, IG-100, LPCO2 and foam agents like as AFFF, Ar-AFFF, PROTEIN, HI-EXPANSION foam. We provide total solutions for fire-fighting and gas industry range from container manufacturing, high-pressure gas production, filling, installa- tion, and re-inspection.

Dựa trên các công nghệ tốt nhất trên biển và trên đất liền, NK TECH cung cấp các hệ thống dập lửa khí sạch như HFC-227ea, HFC-125, HPCO2, IG-100, LPCO2 và chất tạo bọt chữa cháy như AFFF, Ar-AFFF, PROTEIN, Hi-EXPAN- SION. Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện cho chữa cháy và dầu khí như sản xuất bìnhchứa,sảnxuất,nạpkhícaoáp,lắpđặtvà kiểm tra.

Các tin khác

VIDEO CLIPS