HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI TRIỂN LÃM 2023

6/28/2023 3:55:47 PM
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG TIỆN VÀ KỸ THUẬT PCCC VÀ CNCN, AN NINH AN TOÀN, TÒA NHÀ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM 19 – 21 tháng 7 năm 2023 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội

Date/ Ngày

Time/ Thời gian

Nội dung/ Content

Địa điểm/ Venue

19/07

08:30 – 09:00

Đón tiếp quan khách, đại biểu

Múa rồng lân, ca múa nhạc chào mừng

 

Officials, delegation reception

Dragon dance, music performance to celebrate the Show

 

Tiền sảnh nhà C

Phòng VIP nhà C

 

Hall C lobby

Hall C Vip Room

 

 

09:00 – 10:00

Lễ Khai mạc

Opening Ceremony

Hội trường lớn

The Large Hall

 

14:00 – 17:00

Tọa đàm “Các phương tiện PCCC và CNCH thông minh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

 

Seminar “Applying the achievements of the Fourth Industrial Revolution for intelligent fire and rescue equipement”

 

Phòng Hội thảo tầng 2

 

 

 

 

The 2nd Floor Seminar Room

17:30 – 20:30

Tiệc chiêu đãi / Gala Dinner

 

Sảnh II tầng 2

The 2nd Floor Lobby II

 

20/7

10:00 – 11:00

Đối thoại giữa Cơ quan quản lý và Doanh nghiệp PCCC & CNCH
(dự kiến)

 

Dialogue between the Authority and Fire Safety and Rescue Enterprise

(draft)

Sảnh II tầng 2

 

 

 

The 2nd floor Lobby II

10:00 – 12:30

Hội thảo an ninh an toàn “Kiểm soát truy cập di động”

 

Safety and security seminar "Mobile access control"

Phòng Hội thảo tầng 2

 

The 2nd Floor Seminar Room

13:30 – 16:00

Hội thảo an ninh an toàn “Giao thông thông minh và LRP”

 

Safety and security seminar "Smart transportation and LRP"

Phòng Hội thảo tầng 2

 

 

The 2nd Floor Seminar Room

21/7

10:00 – 11:30

Hội thảo an ninh an toàn

 

Safety and security seminar

Phòng Hội thảo tầng 2

 

The 2nd Floor Seminar Room

 

VIDEO CLIPS