AQUILA NOVA

7/9/2023 12:08:03 PM
Gian hàng / Booth No.: A411 73 UBI RD 1 #08-63 OXLEY BIZHUB SINGAPORE 408733 +6593375547 allyson.shee@aquila-nova.com www.aquila-nova.com ALLYSON SHEE (GENERAL MANAGER)

Ra mắt vào năm 2011, Aquila Nova Private Limited trung vào đổi mới, cung cấp Dịch vụ Tư vấn, Thiết kế và Kỹ thuật (CDE) cho Hàng hải, Ngoài khơi, Lực lượng ứng cứu khẩn cấp, Thực thi pháp luật quân sự, Cơ sở hạ tầng công nghiệp và quan trọng thông qua nhiều loại sản phẩm. Bao gồm 3 lĩnh vực riêng biệt về An toàn, Bảo mật và Giám sát, công ty cung cấp các giải pháp chất lượng cho tất cả các bên liên quan, được phát triển bởi kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Với sự linh hoạt đến từ việc duy trì một đội ngũ tinh gọn, tận tụy, Aquila Nova có thể cung cấp các giải pháp phù hợp, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng. Được thiết kế cho ngành Công nghiệp và hàng hải, các ứng dụng ứng phó khẩn cấp và hàng hải thương mại cũng như quy trình kiểm tra quan trọng đối với ứng dụng hàng hải và chính phủ như công viên quốc gia và nhà máy nước, nông nghiệp và ngành công nghiệp khác, các hệ thống phù hợp của chúng tôi mang lại hiệu quả giám sát, an toàn mang lại trong kể cả môi trường khắc nghiệt nhất.

 

 

Launched in 2011, Aquila Nova Private Limited is an innovation-focused company who provide Consultancy, Design and Engineering (CDE) Services for Marine, Offshore, First Responders, Military Law Enforcement, Industrial and Critical Infrastructure through a diverse range of products. Covering three distinct areas of Safety, Security and Monitoring, we offer quality solutions for all stakeholders, developed by our highly experienced engineers. With the agility that comes from maintaining a lean, dedicated team, Aquila Nova can provide the tailored, effective solutions to meet client challenges and protect all stakeholders. Designed for Offshore and Industrial industries, first responders and commercial maritime applications as well as vital inspection processes for marine and government applications such as national parks and waterworks, agricultural and other industries, our tailored systems deliver the safety, security and monitoring performance that delivers in even the harshest environment.

 

 

Các tin khác

VIDEO CLIPS