SHILLA FIRE CO., LTD.

8/8/2018 4:12:54 PM
Booth No.: J31 (22B8L)20,Eunbong-ro 75Beon-gil Namdong-gu, Incheon. Korea 216 +82 328202124 ssj@shillafire.com Jeong, Seong Su - Overseas Sales Manage

The industrial is getting bigger that causes accident, disaster, risk and damage It beyond imagination. Shilla fire strives for the world more safety and happyness Especially., shilla fire is the company manufactures equipments for life saving, fire fighting and industrial safety. The central philosophy of credit, creativity, responsibility and reliability on the basis of skills accomplished largely recognized at domestic and international.

Ngành công nghiệp ngày càng lớn mạnh và cũng gây ra tai nạn, thiên tai, rủi ro và thiệt hại quy mô lớn. Shilla Fire phấn đấu làm cho thế giới an toàn và hạnh phúc hơn. Đặc biệt, Shilla Fire là công ty sản xuất thiết bị để cứu sống, chữa cháy và bảo đảm an toàn công nghiệp. Triết lý chủ đạo của công ty là của tín dụng, sáng tạo, trách nhiệm và độ tin cậy dựa trên cơ sở năng lực thực hiện được phần lớn công ty trong nước và quốc tế công nhận.

Các tin khác

VIDEO CLIPS