DUPONT

8/8/2018 4:19:51 PM
Booth No.: I02 Suites 1508-12, 15/F, Tower 2, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong +852-27341920 wenny-wn.wong@dupont.com www.tyvek.com Wenny Wong - Senior Marketing Communications, Asia Pacific

For 50 years, DuPontTM Tyvek® has provided the protective barrier people need to worry less, so they can focus on accomplishing bigger things. Tyvek® is a family of tough, durable spunbonded olefin sheet products that are stronger than paper and more cost-effective and versatile than fabrics. Lightweight and durable, Tyvek® has introduced new dimen- sions of protection, security and safety in a wide variety of applicationsbuilding envelope, protective apparel, medical packag- ing. Even graphics. And we continue to innovate today. We encourage our customers to develop new ideas for Tyvek®, and to dream big. Because once Tyvek® frees you from worry, a world of greater good becomes possible.

Trong 50 năm, DuPontTM Tyvek® đã cung cấp vật liệu bảo vệ để khách hàng lo lắng ít đi, và giúp họ tập trung hoàn thành những thứ lớn hơn. Tyvek® là một dòng sản phẩm tấm olefin có độ bền cao hơn giấy, hiệu quả về chi phí và linh hoạt hơn so với vải. Với đặc tính nhẹ và bền, Tyvek® đã đem đến các mức độ bảo vệ, an ninh và an toàn mới trong nhiều ứng dụng khác nhau sản xuất phong bì, trang phục bảohộ,đónggóiytế,vàcảinđồhọa.Ngày nay chúng tôi vẫn tiếp tục đổi mới. Chúng tôi khuyến khích khách hàng phát triển những ý tưởng mới cho Tyvek® và mơ ước lớn. Một khi Tyvek® giải tỏa nỗi lo lắng của bạn, một thế giới tốt hơn có thể trở thành hiện thực.

 

Các tin khác

VIDEO CLIPS